Veelgestelde vragen

Tips & tricks

SWR afstellen, hoe?

Zeker voor de 27MC wereld is het afstellen van de SWR ( staandegolf ) helemaal niet zo lastig. Met name de afstelling op personenauto’s is tamelijk eenvoudig. Het afstellen is daarentegen wel heel erg belangrijk. Een verkeerde SWR waarde kan op den duur voor schade in de bak zorgen. De afstelling zal buiten gedaan moeten worden in een vrije omgeving, er mogen geen bomen of gebouwen dichtbij zijn. Met name loodsen en garageboxen hebben een slechte invloed op de afstelling.

Meer informatie

Help! De SWR is te hoog!

Zo nu en dan komt het voor, dat ondanks het volgen van de stappen de SWR-waarde nog steeds te hoog uitvalt. Een te hoge SWR-waarde kan resulteren in schade aan de zender. Hieronder volgt een extra stappenplan om te helpen met het afstellen van de antenne:

 

Meer informatie

Welke bak moet ik kiezen?

De vraag: “Welke bak moet ik kiezen?” krijgen we best veel. Dit is absoluut geen gekke vraag want als men een kijkje neemt in ons assortiment is er heel veel keuze. De vraag die wij stellen is, waarvoor de bak gebruikt voor gaat worden. Wil men over lange afstanden communiceren kijken we naar een “Allmode” en als het blijft bij een vakantie of zelfs een Carbagerun, dan kijken we naar iets eenvoudigers.

Met iets eenvoudigers bedoelen we een een bak zonder overbodige opties zoals: echo, frequentieteller en eventuele externe apparaten die toegevoegd kunnen worden. Het doel is hier om elkaar goed te kunnen verstaan. Met andere woorden, een overzichtelijk apparaat. Het voordeel wat deze kleinere bakken bieden ten opzichte van de uitgebreidere versies, is dat deze erg gemakkelijk zijn in te bouwen. Bij elk artikel staat vermeld welke opties elke bak heeft. Zo weet u dus exact wat u in huis haalt. Soms staat er een optie bij waarvan u niet weet wat het betekent. Neem in dat geval ook een kijkje naar onze terminologielijst.

Een Allmode bak maakt naast het gebruik van AM en FM ook nog gebruik van USB en LSB. Het kost minder vermogen om op deze wijze grotere afstanden te overbruggen. Daarnaast hebben ze vaak ook een veel groter frequentiebereik. Allmode bakken ziet men niet vaak in een auto geïnstalleerd. De verfijnde afstellingen die met de clarifier worden gedaan zijn vaak te precies om dat tijdens het rijden te doen. Ook zullen de beste resultaten worden behaald met een basisantenne. Toch zijn er mensen die een poging wagen door met de auto aan de kust te staan en de overkant proberen te bereiken ( dit gaat vaak gepaard met het gebruik van een versterker ). Voor internationale oproepen wordt gebruik gemaakt van frequentie 27,555 MHz. Op deze frequentie zullen op mooie dagen, maar voornamelijk zomeravonden, oproepen gedaan van soms wel duizenden kilometers verderop.

Hierboven zijn de twee extremen beschreven. Daartussen zitten alle extra functies die voor u de perfecte bak maken.