SWR afstellen, hoe doe je dit nu op de juiste manier?

Het afstellen van de SWR ( staandegolf ) is eigenlijk helemaal niet zo lastig. Het hebben van een lage SWR is wel heel erg belangrijk. Een verkeerde SWR waarde kan op den duur voor schade in de bak zorgen en kan de oorzaak zijn van minder zendbereik.
De afstelling van de SWR gebeurt aan de antenne en zal buiten gedaan moeten worden in een vrije omgeving. Er mogen geen bomen of gebouwen dichtbij zijn. Afstellen binnen in garageboxen of loodsen hebben een slechte invloed op de afstelling en werkt dus niet. Sta tijdens het aflezen van de SWR meter ook niet te dicht bij de antenne en raak de antenne op het moment van zenden niet aan.

Begin met de controle of je antenne goed massa maakt, daarna kijken op welk gedeelte van de antenne de afstelling moet gaan plaatsvinden. Kijk in de gebruiksaanwijzing van de antenne waar je deze moet afstellen.
In de meeste gevallen kom je één van de drie onderstaande soorten van antenne-afstellingen tegen:

1. afstellen van het topje door het losdraaien van een topmoertje d.m.v. een steeksleuteltje of platte tang. Indien losgedraaid kun je het topgedeelte van in- of uitschuiven. (zoals b.v. bij de DV27)

2. afstellen d.m.v. een klein inbusboutje. Wordt gedaan met een klein inbussleuteltje dat meestal meegeleverd wordt met de antenne. Het inbusboutje zit net boven de spoel en houd de antennespriet vast. Na het losdraaien kun je antennespriet in-of uitschuiven. (zoals de Stinger en de meeste magneetantennes)

3. afstellen door op de top van de meeste glasvezelantennes de rubberdop te verwijderen. Daaronder zit een schroef die je met een passende schroevendraaier in of uit kan draaien. Denk erom: bij het aflezen op de meter moet de rubberdop weer op de antenne teruggeplaatst zijn. (zoals Firestik antennes)

Het aansluiten van de SWR meter:

A. Sluit het CB-apparaat aan op een spanningsbron (~13,8 volt)

B. Plaats een antenne-verbindingskabel tussen de bak en de SWR-meter (op achterzijde RTX antennesbus)

C. Sluit antenne aan op de SWR meter. (op achterzijde ANT antennebus)

De afstelling stapsgewijs:

  1. Indien de bak een regelbaar vermogen heeft, draai dan het vermogen zoveel mogelijk terug.

  2. Zet de bak op kanaal 1

  3. Stel de SWR meter in op “FWD” ( Forward ).

  4. Knijp de microfoon in om te zenden en draai de knop op de SWR meter naar “CAL” of “SET” rechts op de schaal. 

  5. Haal vervolgens de schakelaar op de SWR meter om naar “REF” ( Reflected ). Let hierbij op dat wanneer de naald in het rode gebied staat, niet te lang te blijven zenden.

  6. Noteer de waarden op de meter op een stukje papier en herhaal de procedure op kanaal 20 en kanaal 40. Ook hiervan noteer je de waarden.

Is de SWR-waarde op kanaal 40 het hoogst dan moet de antenne korter. Logischerwijs moet de antenne langer worden wanneer de SWR op kanaal 1 het hoogst is.

Herhaal bovenstaande procedure net zolang totdat je de laagste waarde hebt bereikt.

Ideaal gezien wenst men dat de naald op dat moment “1” aanwijst. In de regel geeft de verpakking van de antenne aan dat een afstelling  van 1,2 tot 1,5 < 1 mogelijk is.Ter bescherming van het CB-apparaat is het belangrijk dat de naald niet in het rode gebied komt.

Ben je klaar met het afstellen? Vergeet dan niet om de stelschroef of het boutje van de antenne weer vast te zetten. 

Wanneer je twijfelt aan de SWR-afstelling en wenst hulp bij het afstellen, neem dan met ons contact op. Denk erom: Wij kunnen je echter alleen helpen als je ons de gemeten waardes kunt doorgeven.